Veiligheid

Onderhoud & Inspectie

Gedurende het hele jaar zijn we druk bezig met het onderhouden en in een veilige staat houden van de Willem Jacob. Om enkele voorbeelden te geven:

  • Elke 2 jaar gaan onze rondhouten (mast, giek, gaffel, kluiverboom, etcetera) naar binnen in een loods voor onderhoud en inspectie. Het staal om de houten onderdelen wordt verwijderd zodat daar ook gecontroleerd en onderhouden kan worden. Naast onze eigen bemanning wordt de staat van alles beoordeeld door een scheepstimmerman en een inspecteur die gecertificeerd is door de  Inspectie Leefomgeving en transport. Op de foto hiernaast is onze nieuwe giek te zien, de oude bleek helaas licht aangetast door hout rot. Door onze consistente aanpak van onderhoud en inspectie hebben we deze kunnen vervangen voordat er een gevaarlijke situatie kon ontstaan.
  • Om het jaar gaat het schip droog op de werf voor inspectie en onderhoud. Elke 5 jaar wordt de huid van het schip ultrasoon doorgemeten of dit nog voldoende dik is. Overigs is het onderwaterschip in 2007 geheel vernieuwd, dus onderwater is het een nieuwbouwschip.
  • Er is voor elke opvarende een automatisch reddingsvest beschikbaar, deze wordt jaarlijks door de eigen bemanning getest en gekeurd.
  • We hebben een onderhouds en keurings systeem waarbij elk cruciaal onderdeel regelmatig wordt gecheckt en indien nodig wordt gerepareerd en vervangen.
  • Elke 3 jaar wordt de gasinstallatie en de elektriciteits installatie door een erkend bedrijf gekeurd.

Opleiding van schippers & Bemanning

Een ervaren en getrainde bemanning is minstens net zo belangrijk als een veilig schip. Alle schippers die bij ons varen en alle vaste maten hebben een opleiding basic safety of bedrijfshulpsverlening.

Om schipper te mogen worden moet je een praktijkopleiding aan boord hebben gedaan van minimaal 360 vaardagen. Daarnaast zijn onze schippers opgeleid aan de Enkhuizer Zeevaartschool. Het vakkenpakket bestaat uit:

Zeevaartkunde (Gebruik zeekaarten, koers uitzetten, peilingen herleiden, kompasfout, plaatsbepaling d.m.v. peilingen, gegist bestek, getijbeweging)
Instrumenten (kompassen, peiltoestellen, loggen, loden, radar, radarplotten, GPS,  Barometers, AIS)
Meteorologie (weerkaarten lezen, stormwaarschuwingen, meteorologische instrumenten, weerverschijnselen, wolken, wind)
Praktische navigatie (gebruik zeekaarten, koersen en peilingen afzetten, gebruik boekwerken, betonningsstelsel)
Scheepsbouw, tuig en  uitrusting (scheepsconstructie, tekeningen lezen, klassebureaus, waterdichte indeling, dokken, veilig werken, milieu, uitrusting, brandblusinstallatie)
Stabiliteit (stabiliteitsgegevens, waterverplaatsing, deplacement, zwaartepuntverschuivingswet, slagzij, vrije vloeistofoppervlakken, stabiliteitskromme)
Manoeuvreren (schroef, roer, wachtlopen, ankeren, zwaar weer manoeuvres, MOB manoeuvres, IAMSAR procedures)
Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen  op zee (scheepsverlichting, uitwijkregels, gedrag van schepen bij beperkt zicht)
Zeerecht (scheepvaartwetten en -besluiten, veiligheid,  positie kapitein, arbeidsovereenkomsten, arbeids- en rusttijden, scheepsdagboek etc.)
Scheepswerktuigkunde (motoren, aandrijving, hulpsystemen, elektra, technische tekeningen)
Engelse taal (Nautisch Engels, Standard Marine Communication Phrases, spreekvaardigheid)
Scheepsgezondheidszorg (Medische uitrusting, patientzorg, administratie, Radio Medisch Advies, Basic Life Support, wondverzorging, letsel, infecties, tropische ziekten, acute aandoeningen, evacuatie)
Binnenvaart politie reglement (BPR)
Zeilmodule (langsscheepsgetuigde schepen: opzet, ontwerp,  tuigage, manoeuvreren, zeilvoering, organisatie aan boord)

Certificaten

Alle belangrijke zaken in en om het schip worden regelmatig gekeurd door de overheid aangestelde inspecteurs. Enkele voorbeelden van deze certificaten zijn:

Menu Sluit